Hậu Tây Du Ký Vô thiên tại sao muốn phản? hãy xem tam giới đã mục nát như thế nào?Bộ này truyện này giảng giải, chính là sư đồ Đường Tăng, đến Tây Thiên thỉnh kinh về sau, đạt được chính quả sau ba trăm năm, …

source

Giải Trí Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *